Zekat

Zekat Nedir?
Mali ibadetlerden biri olan zekat, İslam'ın beş temel esasından olup, hicretin ikinci yılında Medine’de farz kılınmıştır. Kur’an-ı Kerim’de “Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin...” (Bakara, 2/43, 110; Hac, 22/78; Nur, 24/56; Mücadele, 58/13; Müzzemmil, 73/20); “Onların mallarından, kendilerini temizleyeceğin, arıtıp yücelteceğin bir sadaka al ve onlar için dua et; çünkü senin duan onlara huzur verir. Allah işitendir, bilendir.” (Tevbe, 9/103) buyrulmaktadır. (Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı )

Zekat kimlere farzdır?
Bir kimsenin zekat vermekle mükellef olması için Müslüman, hür, akıllı, buluğ çağına erişmiş olması; borcundan ve asli ihtiyaçlarından fazla hakikaten ya da hükmen artıcı, yani kazanç sağlayıcı nitelikte nisap miktarı mala sahip olması gerekir (Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı )

Nisap ne demektir? Miktarı ne kadardır?
Nisap; zekat, sadaka-i fıtır ve kurban gibi ibadetler için konulan bir zenginlik ölçüsüdür. Nisap, asgari zenginlik ölçüsü şeklinde de tanımlanabilir. Borcundan ve asli ihtiyaçlarından fazla olarak bu kadar mala sahip olan kişi dinen zengin sayılır. Böyle bir kişi, zekat veya sadaka alamayacağı gibi sadaka-i fıtır vermek ve kurban kesmekle de yükümlü olur. Fazla olan bu malın nami olması ve üstünden bir yıl geçmesi halinde zekatının verilmesi gerekir.

Zenginliğin asgari sınırı olan "nisap" Hz. Peygamber tarafından belirlenmiştir. Bu asgari sınırlar, o dönem İslam toplumunun ortalama hayat standardını ve zenginlik ölçüsünü göstermektedir. Hadislerde belirlenen nisap miktarları şöyle sıralanabilir; 80,18 gr. altın veya bunun tutarında para veya ticaret malı ; 40 koyun veya keçi, 30 sığır, 5 deve. Nisap miktarının belirlenmesinde kullanılan bu malların, o dönemin en yaygın zenginlik aracı olduğu açıktır. Nisabın bu mallar üzerinden belirlenmesi, sosyal ve ekonomik şartların fazla değişmediği ileriki dönemlerde de aynen korunmuştur. (Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı )

Zekat vermenin belirli bir zamanı var mıdır?
Zekat vermenin belli bir zamanı olmayıp, farz olduğu andan itibaren verilmesi gerekir. Bunun için belli bir dönemi veya Ramazan ayını beklemeye gerek yoktur. Ancak, zekat vermekle yükümlü olanların, yükümlü oldukları andan itibaren en kısa zamanda zekatlarını vermeleri uygun olur. (Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı )

Zekat kimlere verilir?

Zekatın kimlere verilebileceği Kur'an-ı Kerim'de belirlenmiştir (Tevbe Suresi, 60). Bunlar; fakirler, düşkünler, esaretten kurtulacaklar, borçlu düşenler, Allah yolunda cihada koyulanlar, yolda kalmış olanlar, zekat toplamakla görevlendirilen memurlar ve müellefe-i kulub adı verilen, kalpleri İslam'a ısındırılmak istenen yeni müslüman olmuş kimselerdir. (Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı )


Zekat hayır kurumlarına verilebilir mi?

Aldıkları zekatları bir fonda toplayıp bunu yalnızca Tevbe Suresi’nin 60. ayetinde belirtilen yerlere sarf ettikleri bilinen ve kendilerine her bakımdan güvenilen kimseler eliyle yönetilen dernek, kurum ve yardımlaşma fonlarına zekat verilmesinde dinen bir sakınca yoktur. (Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı )

Toplumun kaynaklarının toplumun ihtiyaçları ile buluşmasını sağlamak ve dini vecibelerini yerine getirmek isteyen vatandaşlarımızın bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere zekat bağışı alınmaktadır. Zekat bağışları Ramazan ayında yoğun olmakla birlikte yıl boyunca devam eden bir faaliyettir.

Türk Kızılayı’nın aracılık edeceği zekat yardımınız;

·         Şube Başkanı

·         İl/İlçe Milli Eğitim Müdürü

·         İl/İlçe Müftüleri

·         Muhtarlar veya bunların görevlendireceği bir temsilcinin katıldığı komisyonca,  yukarıda belirtilen gruptaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Zekatlarınızın dağıtılmasını istediğiniz il,ilçe ile ilgili şeçimlerinizi mesaj veya bilgilendirme bölümüne not olarak yazarsanız Türk Kızılayı şubelerince istediğiniz yerdeki kişiye dağıtımı yapılacaktır.

Bağışlarınızı;

Tüm bankalarda bulunan Türk Kızılayı bağış tahsilat sistemi ve bağış hesaplarına,

Tüm PTT İşlem Merkezlerinin 2868 no’lu Türk Kızılayı Posta Çeki hesabından,

Türk Kızılayı internet sayfası üzerinden “Zekat Bağışı” menüsünü kullanarak elektronik işlemle,

168 Türk Kızılayı ücretsiz danışma ve bağış hattından,

Ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden (Şube adreslerimize internet sayfamızdan ulaşabilirsiniz) yapabilirsiniz.

Lütfen açıklama bölümüne zekat olduğunu özellikle belirtiniz.

Bağışlarınızın takibini, web sitemizin bağış sekmesinde yer alan “Bağış Takibi” bölümüne, T.C. kimlik numaranızı veya bağışçı kodunuzu girerek yapabilirsiniz.

100 TL ve üzerinde bağış yapan ve Adres belirten tüm bağışçılarımıza teşekkür belgesi ile geri dönüş yapılmaktadır.

Bağışlarla ilgili daha fazla bilgi almak için 168 Türk Kızılayı ücretsiz danışma ve bağış hattını arayabilirsiniz. BAĞIŞ YAP